Modlitba 51. týden 2013

vánoceFarář František Plecháček

Vyhlížíme tvůj příchod, náš Bože, a odvažujeme se ho očekávat s nadějí. Vždyť ty sám jsi ve svém Synu učinil rozhodující krok k nám vzdáleným a bloudícím. Děkujeme ti za tvého Ducha, jímž jsi již v tomto čase s námi, abychom tě mohli slyšet a rozumět ti, abychom mohli poznávat tvoji milost.

O tvého životodárného Ducha tě také v těchto chvílích prosíme. Bez jeho pomoci a ochrany bychom na tebe opět zapomněli. Neměli bychom odvahu se k tobě obracet, kdyby nás on sám neujišťoval, že tak činit smíme a máme. To před tebou vyznáváme a prosíme tě o vše potřebné k životu víry. Chraň nás a drž nás svou mocnou paží ve chvílích, kdy se nám nedostává sil. Obživuj naši naději a rozhojňuj lásku, aby se zvěst o tvé dobrotě šířila bez překážek dál. V tebe skládáme své doufání, chválíme tě a oslavujeme, Bože Otče, Synu a Duchu svatý! Amen.

Tento příspěvek napsal/a dne 17.12.2013 v rubrice Modlitba na tento týden.