Modlitba 51. týden 2012

Snímek 133Hospodine, náš nebeský Otče, děkujeme ti za to, že na nás pamatuješ v dobrém a přicházíš k nám! Přibližuješ se k nám, kteří máme sklon se od tebe spíše vzdalovat a schovávat se před tebou. Přicházíš, abys nám dal poznat svoji lásku, abychom my všichni, malí i velcí, mladší i starší, věděli, že ti na nás záleží a chceš být v Kristu s námi a pro nás, ne proti nám.

Pane Ježíši Kriste, v tobě máme krále a zachránce, jakého skutečně potřebujeme – laskavého, milosrdného, odpouštějícího. Děkujeme ti, že smíme patřit do velikého zástupu tvých učedníků a učednic. Chceme tě následovat a sloužit ti. Vyznáváme však, že na to sami, bez tvé pomoci, nestačíme. Prosíme tě, i dnes nás povzbuď svým Duchem k opravdovému pokání. Svým evangeliem nás posilni k životu v lásce. Pomáhej nám přemáhat vlastní pohodlnost, aby nám nebyli lhostejní ti, kteří se ocitli v úzkých. Uč nás, jak k tobě lidi zvát – vždyť ty sám jsi tou pravou pomocí!

V tebe skládáme své doufání, tvůj příchod vyhlížíme, Pane Ježíši Kriste. Požehnaný, který přicházíš ve jménu Páně. Hosanna na výsostech! Amen.

Tento příspěvek napsal/a dne 19.12.2012 v rubrice Modlitba na tento týden.