Modlitba 50. týden 2011

připraveno péčí faráře Jiřího Doležala a kurátorky Hany Capouškové

Vyslechnu, co promluví Bůh Hospodin, zajisté vyhlásí pokoj pro svůj lid, své věrné; jen ať se k své hlouposti nevracejí. Ano, jeho spása je blízká těm, kdo se ho bojí. Žalm 85, 9-10a Milosrdný Bože, děkujeme ti, že za námi přicházíš, když my za tebou nepřicházíme; že nás hledáš a jsi nám blízko tam, kde skutečně jsme. Přicházíš a vyhlašuješ pokoj a stavíš se na naši stranu tam, kde nám hrozí, že nás naše hloupost zase od tebe odvede. Teď se však k tobě obracíme a prosíme tě za sebe i za ty – a zvláště za ty – kdo jsou v těchto dnech zarmouceni. Zvláště se přimlouváme za ty, kteří se v posledních dnech rozloučili s těmi, kteří jim byli drazí. – Prosíme za všechny, kteří se zasazují o tvůj příchod do našeho světa. Přimlouváme se za všechny, kdo se připravují sloužit vánočním evangeliem; za ty, kdo budou navštěvovat nemocné, staré, uvězněné; za všechny, kdo připravují vánoce pro bezdomovce. Prosíme za ty, kterým se daří dobře i za ty, kteří se nemají proč radovat. Ať je tvá spása blízko všem, dalekým i blízkým. Amen

Tento příspěvek napsal/a dne 12.12.2011 v rubrice Modlitba na tento týden.