Modlitba 5. týden 2012

vytvořeno péčí farářky Mirjam Doležalové a kurátorky Hany Capouškové

Skutky Hospodinovy si připomínám … rozjímám o všech tvých činech a přemítám o tvých skutcích, Hospodine. Ž 77,12-13 Hospodine, náš věrný Bože a Otče, ty nezapomínáš na své sliby, rozpomínáš se na svůj lid v jeho soužení. Pamatuješ si jméno každého z nás. Víš i o těch, kteří žijí sami a nemají nikoho, kdo by s nimi sdílel jejich radosti i starosti. Prosíme dej i nám dobrou paměť, abychom se rozvzpomínali na tvá dobrodiní, abychom si pamatovali každý tvůj dobrý dar; abychom nezapomínali ani na to, co dobrého nám prokázali naši bližní. A pomoz nám, abychom pamatovali na to, co jsme dlužni tobě i svým bližním. Smiluj se nad těmi, kteří paměť ztrácejí a také nad nevděčnými a nad lidmi bez svědomí, se smiluj. Smiluj se nad všemi námi pro Pána Ježíše Krista. Amen

Tento příspěvek napsal/a dne 30.01.2012 v rubrice Modlitba na tento týden.