Modlitba 49. týden 2014

DSC_4717František Plecháček

Bože nových počátků, děkujeme, že ses nám neuzavřel, když jsme se k tobě otočili zády. Děkujeme, že stále pamatuješ na své stvoření. Bože, bohatý v lásce a milosrdenství, děkujeme, že jsi stále na cestě k nám, a to i ve chvílích, kdy se ti vzdalujeme. A my se ti slovy i činy opravdu nejednou vzdalujeme a jednáme spíš jako děti vzdoru než jako synové a dcery světla. Prosíme tě, odpusť nám.

Promluv k nám hlasem tichým a jemným, hlasem, který zbavuje strachu a obživuje naději. U tvého prostřeného stolu v nás posilni jistotu, která slábne v denních starostech, jistotu, že jsi nám v Ježíši Kristu otevřel budoucnost, kterou nám nikdo nemůže jen tak zavřít. Ať se již nyní s chutí učíme žít jako děti tvého Království a čekáme tě vděčně, s radostí a nadějí. Požehnaný, který přichází ve jménu Páně! Hosanna na výsostech! Amen.

Tento příspěvek napsal/a dne 02.12.2014 v rubrice Modlitba na tento týden.