Modlitba 48. týden 2014

IMG_20140922_110159Jiří Doležal

Vrať se, Hospodine! Ještě dlouho se chceš hněvat? Měj se svými služebníky soucit, nasyť nás svým milosrdenstvím hned ráno a po všechny dny se budeme radovat a plesat.   Ž 90, 13-14

Hospodine, tvá milosrdenství jsou nová každého jitra. Děkujeme ti, že jsi nám této noci dopřál odpočinout. Nyní noc pominula, nastává nový den. Probuď nás, abychom očekávali na to, čím nás dnes chceš obdařit. Posiluj nás, abychom stačili na to, co máme vykonat. A povzbuzuj nás, abychom neuhýbali před tím, co bude obtížné. Dej nám sílu i odvahu postavit se proti zlu, které bude ohrožovat nás i naše bližní. A pomáhej nám končit tento den v jistotě, že jsme jej nepromarnili.  A i když se nám bude zdát, že nemáme zač děkovat, připomeň nám, že se po všechny dny smíme radovat a plésat. Ty nás přece nepřestáváš sytit svým milosrdenstvím.

Ještě před tebou myslíme na nemocné a prosíme: přispěj k jejich uzdravení.  Modlíme se za křesťany, kteří jsou kdekoli na světě pro svou víru pronásledováni. Přimlouváme se za politiky, soudce i policisty, aby dbali na právo a spravedlnost a zastávali se zvláště bezmocných a odstrkovaných. Hospodine, náš Bože a Otče, ať tvá spravedlnost naplní všechny končiny země. I na náš dnešní svět obrať jako řeku svůj pokoj. Amen.

Tento příspěvek napsal/a dne 27.11.2014 v rubrice Modlitba na tento týden.