Modlitba 48. týden 2012

DSC_0053Chválíme tě a oslavujeme, Hospodine, náš milostivý nebeský Otče! Dobrořečíme ti za tvé milosrdenství, za věrnost, kterou nám v každý čas prokazuješ. Děkujeme ti za tvé evangelium, v němž se k nám hlásíš a prohlašuješ nás za své vlastnictví!

Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti, že nás uprostřed světa neponecháváš osamělé a bez pomoci. Stále se za nás přimlouváš u nebeského Otce a dáváš nám svého Ducha, aby nám otvíral uši i srdce pro tvé slovo a povzbuzoval ke svědectví. Vyznáváme, že naší službě v tomto světě mnohé schází. Často zůstáváme dlužni jasné a srozumitelné slovo právě tam, kde máme dosvědčovat tvoji blízkost. Nejednou se v rozpacích zastavujeme a příliš dlouho váháme tam, kde je třeba našeho milosrdenství. Pane, smiluj se nad námi!

Přijď, Duchu svatý, a pomáhej nám slovo pravdy nejenom slyšet, ale také se ho držet a podle něho jednat. Svatý Bože, naplň naše srdce svou radostí a pokojem, abychom tě mohli i dnes se vším tvým lidem chválit, aby se celý náš život stával tvou oslavou! Amen.

Tento příspěvek napsal/a dne 27.11.2012 v rubrice Modlitba na tento týden.