Modlitba 48. týden 2011

připraveno péčí faráře Jiřího Doležala a kurátorky Hany Capouškové

Vzkládám naději v Hospodina, má duše v něho naději skládá, čekám na jeho slovo… Čekej Izraeli, na Hospodina! Ž 130; 5,7 Hospodine, v kom bychom složili naději, kdybychom neměli tebe! Sami v sobě jsme se tolikrát zklamali. A nejen na světě, ale ani v církvi není, od koho bychom mohli očekávat nápravu všech věcí. Děkujeme ti, že nás svým slovem nepřestáváš povzbuzovat, abychom navzdory mnohým svým selháním a ze všech svých hlubokostí očekávali na tebe. Ty jsi přece už splnil, co jsi otcům Izraelským a všem lidem a národům zaslíbil: v Ježíši Kristu jsi poslal svého Mesiáše, v něm sestoupils do našich hlubokostí, dals nám v něm poznat své milosrdenství. Dals nám odvahu očekávat na příchod tvého království. Jen prosíme nás posiluj, abychom své očekávání nevzdávali, i když se dlouho nic nemění. Ujišťuj nás, že to, co máš pro nás a pro celý – i dnešní – svět připraveno, a co svým časem splníš, bude přesahovat všechno naše malověrné očekávání. Proto se dnes odvažujeme přimlouvat se u tebe za všechny uvězněné v pardubické věznici, i za všechny, kdo jim slouží. Dopřej jim i nám slavit nadějný a radostný advent. Amen

Tento příspěvek napsal/a dne 28.11.2011 v rubrice Modlitba na tento týden.