Modlitba 47. týden 2014

BK šestidílka_2 1580 (3)Jiří Doležal

Blaze muži, jenž se bojí Hospodina, jenž velikou zálibu má v jeho přikázáních! … Ve tmách vzchází přímým světlo; Bůh je milostivý, plný slitování, spravedlivý. Žalm 112; 1,4

Pane, udělej ze mne nástroj svého pokoje, abych vnášel lásku tam, kde vládne nenávist,

odpuštění, kde trvá zloba,

jednotu, kde vzniklo nedorozumění,

víru, kde vládne nejistota a strach,

pravdu, kde nevíme na co se spolehnout,

naději, kde podléháme sklíčenosti,

radost, kde nás všechno deprimuje,

světlo, kde se roztahují temnoty.

Pane, pomoz, abych tebou potěšen, potěšoval jiné,

abych tebou milován, miloval přátele i nepřátele.

Pane, toho kdo umírá, ujisti, že světlo věčné už mu svítí,

vždyť vzchází ve tmách světlo přímým.

Pane Ježíši, ty jsi světlo světa.

Haleluja, Amen.

(volně podle Františka z Assisi)

Tento příspěvek napsal/a dne 19.11.2014 v rubrice Modlitba na tento týden.