Modlitba 47. týden 2011

připraveno péčí faráře Jiřího Doležala a kurátorky Hany Capouškové

Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine, uč mě chodit po svých stezkách… Všechny cesty Hospodinovy jsou milosrdenství a věrnost. Ž 25; 4,10 Pane, ty nás denně stavíš před rozhodování. Proti své pohodlnosti a zaneprázdněnosti se rozhodujeme vzít do rukou Bibli nebo jít do shromáždění. Proti svému sobectví se rozhodujeme, že někomu pomůžeme. Proti svým pochybnostem se rozhodujeme, že se na tebe cele spolehneme a budeme ti důvěřovat. Děkujeme ti, že z tvého slova poznáváme, jak jednáš ty, že jsi milosrdný a věrný. Prosíme tě, požehnej nám a buď nám blízko. A buď blízko všem, kdo právě stojí před nesnadným rozhodováním, či těžkým úkolem. Posiluj všechny unavené, potěšuj utrápené, dávej novu odvahu nerozhodným. Ty jsi dárce naděje a radosti. Buď tobě chvála. Amen.

Tento příspěvek napsal/a dne 21.11.2011 v rubrice Modlitba na tento týden.