Modlitba 46. týden 2014

DSC_0292Jiří Doležal

Hospodine, náš Bože, náš milý nebeský Otče! Ty jsi vždycky přebýval uprostřed svého lidu a zjevovals mu své milosrdenství. Nám jsi je zjevil v Pánu Ježíši Kristu. Nestačíme vnímat, nestačíme si pamatovat, čím vším jsi nás v něm obdařil. Jsme příliš soustředěni na sebe. Dotkni se nás, probuď nás, abychom dobře slyšeli, co nám chceš dnes povědět.

My sem jednou přicházíme ze zvyku, spokojeni sami se sebou, jak se sami sobě líbíme. Jindy nás sem provázejí starosti, obavy i pochybnosti. Ty nás všechny znáš, znáš nás lépe, než my sami sebe známe. Dej každému z nás, co potřebuje. Všechny nás napřim a povzbuď. Všechny nás svým slovem posilni, abychom tě ochotněji než dosud poslouchali, navzájem si rádi pomáhali a vydávali o tobě svědectví i těm, kteří o tobě dosud neslyšeli. I když o tobě nevědí, všichni bez tebe strádají a na tebe a tvé vysvobození očekávají. Proto tobě i tvému Synu i Duchu svatému náleží všechna sláva na nebi i na zemi, nyní a provždycky. Amen.

Tento příspěvek napsal/a dne 14.11.2014 v rubrice Modlitba na tento týden.