Modlitba 46. týden 2013

dsc_0099Farář František Plecháček

Přicházíme k tobě s písní díků, Hospodine, náš nebeský Otče. Radujeme se z toho, že jsi zcela jiný než bohové tohoto světa, jiný než božstva lidských představ a přání. Děkujeme ti, že před tebou nerozhodují naše schopnosti a výkony. Neřídíš se měřítky našeho světa; dáváš se vést svým milosrdenstvím a slitováním. Jen proto tu také spolu všichni můžeme být.

Pane, prosíme tě, odpusť nám, že ti tak často nejsme schopni či ochotni rozumět. Odpusť, že se přizpůsobujeme svému okolí i tam, kde je nanejvýš důležité zachovat věrnost tobě. Prosíme tě, posilni nás svým slovem v radostné jistotě, že jsme tvým zvláštním vlastnictvím; ne proto, že bychom si to jakkoli zasluhovali, ale jen pro tvé slitování. Pomáhej nám na této naději víry stavět celou existenci. Uč nás žít z tvé věrnosti a zachovávat ti věrnost ve věcech malých i větších. Prosíme tě, vyslyš nás – pro Ježíše Krista, toho, jenž byl vydán pro naše přestoupení a vzkříšen pro naše ospravedlnění. Amen.

Tento příspěvek napsal/a dne 12.11.2013 v rubrice Modlitba na tento týden.