Modlitba 46. týden 2012

fotky od 29.8. do 11.9.2010 213Chválíme tě a oslavujeme, Hospodine, náš nebeský Otče, Bože shovívavý a nesmírně milosrdný! Děkujeme ti za to, že i v našem dnešním světě jednáš ve prospěch nemocných a bezmocných, smutných a chudých. Skláníš se k lidem, kteří už od nikoho nic dobrého neočekávají. Vždyť proto jsi poslal svého Syna Ježíše Krista – aby smutní nalezli potěšení a nemocní úlevu, aby ti, jimž se v životě mnohé nepodařilo, mohli znovu v naději pozvednout hlavu k nebi. Radujeme se, že tu smíme být – ne jako ti, kteří všechno vědí a všemu rozumí, ale jako omilostnění hříšníci, jimž tvé slitování a odpuštění dává vždy novou naději, chuť a sílu k životu.

Pane, ty sám znáš nejlépe světla, ale i stíny našich životů. Víš, co všechno nám působí starosti a nejednou zastírá výhled k tvému přicházejícímu království. Prosíme tě, odpusť nám, v čem jsme se i v právě uplynulých dnech vzepřeli tvé vůli a způsobili trápení a škodu lidem kolem nás. Daruj nám v Duchu svatém moudrost a pokoru, abychom se nezatvrzovali ve vzdoru, ale dovedli pozorně naslouchat tvému slovu. Dopřej nám růst v lásce. Uč nás vzájemně se podpírat a posilovat v dobrém. Pomáhej nám nést dobrou zprávu i tam, kde se na dobré zprávy už příliš nevěří. Amen.

Tento příspěvek napsal/a dne 17.11.2012 v rubrice Modlitba na tento týden.