Modlitba 46. týden 2011

připraveno péčí faráře Jiřího Doležala a kurátorky Hany Capouškové

Ty jsi přece má naděje, Panovníku Hospodine, v tebe už od mládí doufám… Bože, tvá spravedlnost až k výšinám sahá, vykonals veliké věci. Bože, kdo je tobě roven! Ž 71;5,19 Bože, jistě má pravdu žalmista, když oslavuje veliké věci, které vykonals. Nás však tísní, že toho jako tví vyznavači mnoho nedokážeme. Máme sice plné ruce práce, ale její výsledky nejsou vidět. Pomoz nám, abychom si ze všeho nejprve dovedli udělat čas na tvé slovo a hned potom si udělali čas na modlitbu. A pak abychom statečně konali, co je třeba vykonat v jistotě, že naše práce nebude marná, ale že přinese požehnání. Pomáhej nám, abychom o tobě dovedli povědět hledajícím. To se nám příliš nedaří. Bojíme se a ostýcháme. Povzbuzuj nás, abychom nehleděli na svou neschopnost a dosavadní neúspěchy, ale spoléhali se na tvé přispění. Ty přece i dnes chceš všem lidem pomoci. Tvůj Syn je Spasitel světa. (Jan 4, 42)! – Přimlouváme se nyní za rozbitá manželství a rozvrácené rodiny. Zvláště prosíme za děti, které nepoznaly lásku a vyrůstají bez lásky. Pane, smiluj se! V tebe doufáme od svého mládí. Bože, vděčně vyznáváme: tobě není nikdo roven. Amen

Tento příspěvek napsal/a dne 14.11.2011 v rubrice Modlitba na tento týden.