Modlitba 45. týden 2014

DSC_9996František Plecháček

Děkujeme ti, Hospodine, náš nebeský Otče, že nad námi bdíš – ať už se právě potýkáme s problémy v práci, a nebo zasedáme k prostřenému stolu, ať musíme být s horečkou v postýlce, a nebo dovádíme na hřišti. Víš o všech našich radostech a potížích, o tom, čeho se nám nedostává, znáš naše silné i slabé stránky. Děkujeme ti, že svou láskou objímáš celý náš život.

Pane Ježíši Kriste, tvé dílo spásy platí stejně jak pro dospělé, tak i pro děti. Proto se dnes můžeme radovat ze křtu našeho malého bratra Matěje. My vyznáváme, že pokud by záleželo především na nás, na naší moudrosti a hledání, žádný z nás by sám ty otevřené dveře do Božího království nenašel. Prosíme tě, odpusť nám, že se ti slovy i činy často vzdalujeme a odmítáme se dělit o dobré dary tvého stvoření. Odpusť, že někdy tak rychle ztrácíme naději, odvahu i trpělivost.

Prosíme tě, mocí svého Ducha nám otevři uši a srdce, aby k nám biblické příběhy promluvily svěží, srozumitelnou řečí a otevřelo se nám jejich bohatství – potěšení a povzbuzení i ponaučení. Ať se nám, Pane Bože, slovo o tvých podivuhodných činech stane radostí stejně jako našim předchůdcům ve víře, našim reformačním otcům, ať nás osvobozuje k radostnému, vděčnému, požehnanému životu. Amen.

Tento příspěvek napsal/a dne 07.11.2014 v rubrice Modlitba na tento týden.