Modlitba 45. týden 2013

IMG_0216Farář František Plecháček

Milostivý Bože, náš nebeský Otče, děkujeme ti, že jsi nás provázel a ochraňoval i na cestě právě uplynulým týdnem. Děkujeme ti, že jsi nám připravil i tyhle chvíle, že se tu můžeme setkávat s tebou, s tvým slovem povzbuzení a naděje, a že se tu také smíme setkávat spolu navzájem, být ve víře jednou velkou rodinou. Děkujeme, že nás všechny přijímáš za své děti, bez ohledu na to, kolik je nám let nebo kolik nám zbývá sil.

IMG_0216Prosíme tě, odpusť nám, že se někdy chováme dětinsky a pošetile, když se ti snažíme vnutit svá přání a nápady, když nerespektujeme tvoji autoritu a ke škodě své i druhých lidí přestupujeme tvá přikázání. Prosíme tě o moudrost, abychom dokázali chápat, že i tvá přikázání jsou projevem tvé lásky k nám. Měj s námi i nadále trpělivost, když někdy tak obtížně hledáme správný směr. Ukazuj nám cestu svým slovem. Svým svatým Duchem uzdravuj naše myšlení i jednání, abychom se nenechali svést ke špatnosti, ale zlo přemáhali láskou, odpuštěním, službou. Prosíme tě, vyslyš nás – pro Ježíše Krista, svého milého Syna, našeho Pána a Spasitele světa! Amen.

Tento příspěvek napsal/a dne 05.11.2013 v rubrice Modlitba na tento týden.