Modlitba 45. týden 2011

připraveno péčí faráře Jiřího Doležala a kurátorky Hany Capouškové

Plésejte Bohu naší síle… Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, já jsem tě přivedl z egyptské země. Otevři svá ústa, naplním je. Ž 81; 2,11 Všemohoucí, milosrdný Bože, ty chceš, abychom měli život a měli ho v hojnosti. Tvůj Syn nás o tom ujistil (Jan 10,10). My dnes nemáme nouzi ani o chléb ani o nápoj. Ale nedostává se rukou, které by byly ochotny pomáhat těm, kdo si sami pomoci nemohou. Proto tě prosíme: proměňuj lidská srdce k obětavé službě. Mnozí dnes ztrácejí jistotu. Ani my někdy nevíme, na co se spoléhat a co jako pevný základ doporučit svým dětem a jejich dětem. Mnozí upadají do sklíčenosti. Ani my nevíme, co bude s námi křesťany. Jak obstojíme v moři nevěry a pohanství. A jak obstojíme před tvým soudem! Bože, neopouštěj nás, pošli nám svého Ducha, ať náš pohled pozvedne k tvému království, které přichází navzdory tomu, že se rozmáhá sobectví, proradnost a bezohlednost. – Přimlouváme se dnes za policisty a soudce, aby nedychtili po moci a penězích, ale odhodlaně se starali o bezpečí a spravedlnost. – Naplň nás, Bože, odvahou, nadějí a radostí. V tobě se už nyní veselíme. Ty jsi naše síla. Amen

Tento příspěvek napsal/a dne 07.11.2011 v rubrice Modlitba na tento týden.