Modlitba 44. týden 2013

DSC_0923Farář Jiří Doležal, kurátorka Hana Capoušková

Jako se nad syny slitovává otec, slitovává se Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. On ví, že jsme jen stvoření, pamatuje, že jsme prach. Člověk, jehož dny jsou jako tráva, rozkvétá jako polní kvítí; sotva ho ovane vítr, už tu není, už se neobjeví na svém místě. Avšak Hospodinovo milosrdenství je od věků až na věky s těmi, kteří se ho bojí. Žalm 103;13-17a

Věčný Pane, pomoz nám svým Duchem, abychom nelpěli na sobě samých, ale přijali svou pomíjitelnost jako tvůj dar: je to výsada nemuset zůstat na věky v lidské bídě, ale odejít k tobě. Pomoz nám, abychom se naučili za to ti děkovat, zvláště když jsi nám k sobě otevřel cestu v našem Spasiteli Pánu Ježíši Kristu.

Náš Pane, ty sám víš, v čem se zmítáme a jak nás Pokušitel láká, abychom se spolehli na to, co je jen z nás. Ale navzdory všemu, co máme před očima, je v celém vesmíru pevné jen tvé milosrdenství a slitování zjevené v díle a vzkříšení Ježíše Krista. Veď nás svým Duchem, abychom se ve všem a vždy odevzdávali pokojným srdcem tvé lásce.

Děkujeme ti, Pane, že nás voláš, abychom se vrátili k tobě. Víme, že je to cesta skrze prach, ale před tebou nejsme nic jiného, dokud nás svým Duchem neoživíš. Ujisti nás, že jsi živý vítěz nad prachem

i zmarem, takže v tobě můžeme složit všechnu svou naději. (Modlitby J. Hellera)

Přijmi ještě naše přímluvy, když tě v těchto dnech prosíme za všechny, kteří ztratili své milé; za všechny zarmoucené a opuštěné; za všechny, kteří se bojí nemocí a smrti. Pane, smiluj se! Tobě, Králi věků nesmrtelnému, neviditelnému, samému moudrému Bohu, budiž čest i sláva na věky věků. Amen.

Tento příspěvek napsal/a dne 29.10.2013 v rubrice Modlitba na tento týden.