Modlitba 43. týden

připraveno péčí faráře Jiřího Doležala a kurátorky Hany Capouškové

Nařízení tvá si zpívám jako žalmy. Mně připadl tento úkol: ustanovení tvá zachovávat. Tvého milosrdenství je, Hospodine, plná země, vyučuj mě v tom, co nařizuješ. Žalm 119; 54a, 64 Milosrdný Bože, ty si přeješ, abychom v každém ohledu byli činitelé tvého slova. Nám se to však nedaří. Buď že jsme pohodlní, nebo nemáme odvahu na nic nedbat a řídit se výhradně tvými přikázáními. Jsme příliš zaujati svými záležitostmi a starostmi, takže nevnímáme radosti ani bolesti svých bližních. Prosíme, odpusť nám to a dej nám odvahu, spoléhat se i ve všech praktických věcech na tebe a ujímat se těch, kdo nás potřebují. – Přimlouváme se dnes za všechny, kdo slouží v diakonii. Prosíme za zarmoucené, opuštěné, osamocené, aby našli přátele, kteří je povzbudí. Prosíme za všechny pokřtěné, kteří se vzdalují, aby našli cestu do společenství tvého lidu. Prosíme za manžele – zvláště za novomanžele – aby si navzájem byli pomocí. Své prosby ti, Bože, předkládáme ve jménu našeho Pána, Ježíše Krista, který je živ a bez přestání se za nás přimlouvá.

Tento příspěvek napsal/a dne 24.10.2011 v rubrice Modlitba na tento týden.