Modlitba 42. týden

připraveno péčí faráře Jiřího Doležala a kurátorky Hany Capouškové

Hospodine, u tebe je pramen žití, když ty jsi nám světlem, spatřujeme světlo. Žalm 36,10 Všemohoucí Bože, náš milostiplný Otče! Vyznáváme, že náš život neodpovídá tvé vůli. Sami sebe naplňujeme mnohými bolestmi. Často stojíme bezradní před svými malými i velkými problémy. Nedaří se nám dosáhnout, po čem toužíme. Naše srdce je zmítáno nepokojem. V naší mysli je mnoho zmatků. Děkujeme ti, Bože, že Pán Ježíš vnáší světlo do našich temnot. On je naše světlo, On je světlo světa. Prosíme o pokoj do našich životů i vztahů. Ano, Pane, daruj nám svůj pokoj, který převyšuje každé pomyšlení. Prosíme za všechny, kteří spolu s námi vzývají jméno Ježíše Krista, abychom překonávali všechno, co nás dosud dělí a společně plnili poslání, které nám Kristus svěřil. V tobě, Bože, je záchrana a naděje pro všechny lidi a národy. Amen

Tento příspěvek napsal/a dne 17.10.2011 v rubrice Modlitba na tento týden.