Modlitba 42. týden 2014

Posaunenchor Genkingen 31.5.2012 029František Plecháček

Hospodine, náš nebeský Otče, děkujeme ti za tento den, za vzácnou příležitost ke společným modlitbám a zpívání, ke společnému naslouchání a přemýšlení nad tvým slovem. Děkujeme za bratry a sestry ve společné víře, za své rodiny, přátele a kamarády, za lidi, kteří jsou tady pro nás, a i my tu můžeme být pro ně. Je to vždy dar tvé milosti, když si s někým rozumíme a spojuje nás přátelství a láska. Za to ti, náš Pane, děkujeme.

Potřebujeme tvoji pomoc ve svých starostech a problémech. Každý z nás také potřebuje tvé odpuštění. Opět jsme uhýbali z cesty, po které nás chceš vést. Místo abychom nabídli svoji službu a pomoc, vzdalovali jsme se těm, kteří nás potřebovali. Pane, smiluj se nad námi!

Prosíme tě, aby ses zde mezi námi ty sám ujal slova. Prosíme tě o moudrost, která by nás učila myslet na druhé, aniž bychom přitom úplně zapomněli sami na sebe. Prosíme tě o prozíravost, která by nám pomáhala rozpoznat, na co máme soustředit své síly a schopnosti a co můžeme klidně nechat být. Prosíme tě o trpělivost, abychom se ve službách tvého Království nedali otrávit neúspěchy, ale vytrvali v dobrém. Prosíme tě, vyslyš nás pro Ježíše Krista. Amen.

Tento příspěvek napsal/a dne 14.10.2014 v rubrice Modlitba na tento týden.