Modlitba 42. týden 2012

DSC_0133Svatý Bože, náš nebeský Otče v Kristu Ježíši, děkujeme ti za to, že k tobě můžeme přicházet nejenom ve chvílích, kdy je nám dobře a veselo, ale také když nás něco bolí a trápí. Děkujeme za to, že ti můžeme svěřovat nejenom své úspěchy, ale také neúspěchy a nezdary – v dobré důvěře, že nás přijímáš i s nimi. Především ti děkujeme za to, že ty přicházíš k nám, že od tebe můžeme i v těžkých a složitých situacích očekávat něco dobrého, protože k nám přicházíš v Kristově evangeliu; ne se slovy soudu a odsouzení, ale ve zvěsti, která hojí rány a obživuje. Děkujeme za chvíle setkávání i za okamžiky loučení, kdy si můžeme tím jasněji uvědomovat, že nám s někým bylo dobře, že nám na někom záleží.

Přicházíme k tobě i dnes také se vším, co se nám nezdařilo, v čem jsme opět neobstáli. Vyznáváme svá provinění a prosíme tě, Pane, smiluj se nad námi! Mocí svého Ducha uzdrav naše srdce i uši a připrav k pozornému naslouchání. Vzdal od nás všechno, co nám brání tě slyšet a poslechnout. Svým slovem nás povzbuď k opravdovému pokání, abychom ti dovedli zachovávat věrnost a žili před tebou v radostné vděčnosti a pokoji. Amen.

Tento příspěvek napsal/a dne 17.10.2012 v rubrice Modlitba na tento týden.