Modlitba 41. týden 2014

DSC_4717František Plecháček

Přicházíme k tobě, Hospodine, z blízka i z dálky, ze svých domovů, pracovišť a škol. Přinášíme si s sebou své otázky i pochybnosti, svou únavu z věcí, s nimiž se nám nedaří hnout. Děkujeme ti, náš nebeský Otče, že jsi ochoten vyslechnout i to, s čím nás druzí posílají pryč. Děkujeme ti, že máš pro nás připravenou potravu, bez které se na svém putování víry neobejdeme.

A tak tě prosíme, náš Pane, obdaruj nás i dnes vším potřebným. Odpusť nám všechny naše slabé a ještě slabší chvilky, kdy nás opět přemohlo sobectví. Pomoz nám znovu se zvednout z různých nezdarů a pádů a svým slovem očisti naše srdce. Prosíme, způsob, aby nám mocí tvého Ducha zazněla radostná zvěst a my mohli přijmout novou sílu a odvahu přiznávat se ke Kristu.

Ať – tebou nasyceni – můžeme vnášet jiskřičky naděje do míst, která obsadila beznaděj. Ať můžeme v moci tvého pokoje účinně vzdorovat všemu, co působí nepokoj a nahání strach. Vzdáváme ti chválu a dík, Bože, jenž jsi věrný ve svém věčném milosrdenství a dílo svých rukou nikdy neopouštíš! Amen.

Tento příspěvek napsal/a dne 06.10.2014 v rubrice Modlitba na tento týden.