Modlitba 41. týden 2012

DSC_0131vytvořeno péčí faráře Jiřího Doležala a kurátorky Hany Capouškové

Modlitba nemocného – „Já jsem Hospodin, já tě uzdravuji“ (Ex 15,26).

Ježíši, který jsi byl s otci izraelskými, buď i mým olékařem..

Když jsem nemocná, dovol mi přicházet za tebou –kdykoli.

A když mi to není možné, navštiv ty mě,

naslouchej mi a ptej se mě.

Jak je to se mnou?

Ty víš, co mě bolí, čeho se bojím.

Předepiš mi klid a dobré léky.

Obdař mě nadějí a vyzbroj trpělivostí.

Děkuji ti, že o mě pečuješ bez honoráře.

Ukaž mi, co mohu činit a čeho mám nechat,

abych překonala nebezpečí a znovu nabrala sílu.

Jestli se můj život má změnit, pak, Pane, mi dej sílu,

abych dokázala říct ANO k tomu, co mě čeká.

Ty jsi jedno s Otcem, můj Ježíši, můj Pane,

buď mým lékařem. Amen.

(W. Gollwitzer, Modlitby pro nemocné 2003)

Tento příspěvek napsal/a dne 09.10.2012 v rubrice Modlitba na tento týden.