Modlitba 41. týden 2011

připraveno péčí faráře Jiřího Doležala a kurátorky Hany Capouškové

Ty, kdo trpěli, Hospodin slyšel, ze všech soužení je vysvobodil. Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci, zachraňuje lidi, jejichž srdce je zdeptáno. Ž 34,18-19 Milosrdný Bože, v našem modlení je mnoho nedostatků. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit. Jsme rádi, že se tvůj Duch za nás přimlouvá podle tvé svaté vůle. (Řím 8,26n). Každý den nám přináší svoje zvláštní starosti, se kterými se potýkáme a často jim podléháme. Když uléháme, bojíme se myslet na to, v čem všem jsme selhali. Ty znáš každého z nás. Děkujeme ti za vše, co se nám podařilo, za všechny , s jejichž přátelstvím smíme počítat. Trápí nás pomyšlení na ty, které jsme zklamali. Všechny své malé i velké starosti vkládáme na tebe, tobě na nás záleží. – Klademe před tebe všechno, čím trpí naše doba: tolik je těch, kteří ztroskotali, ztratili práci, domov, přátele. Myslíme před tebou, Bože na ty, kterým my se svými silami pomoci nemůžeme. Posiluj všechny unavené a klesající, starostmi a obavami sevřené. Poskytuj pevnou půdu pod nohama všem, kteří v dnešním chaotickém světě ztratili jistotu a neví si rady se svým životem. Amen.

Tento příspěvek napsal/a dne 10.10.2011 v rubrice Modlitba na tento týden.