Modlitba 40. týden 2011

připraveno péčí faráře Jiřího Doležala a kurátorky Hany Capouškové

Ve tmách vzchází přímým světlo; Bůh je milostivý, plný slitování, spravedlivý. Ž 112,4  Hospodine, obracíme se k tobě, ty jsi Bůh plný slitování. Obdař nás Duchem pravdy a pokoje, abychom se ve všem svém rozhodování ptali po tom, co se tobě líbí. Pomoz nám, abychom svá přání a předsevzetí měřili tvou vůlí. Uschopňuj nás k tomu svým slovem. Chraň nás, abychom nepodléhali únavě a neupadali do duchovní otupělosti. Ať ani zdar a pohoda, ani zklamání a hořkost neumlčí naše modlitby. A ať ve svých modlitbách nemyslíme jen na sebe, ale přimlouváme se za blízké i vzdálené. Obracíme se k tobě, Bože, protože ty můžeš pomoci tam, kde věrnost ustupuje lhostejnosti. Jen když ty zasáhneš, vzchází světlo ve tmách. Prosíme, aby mnozí poznali Toho, kterého jsi poslal k naší záchraně. Ty, Bože, chceš, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. Na rozdíl od nás, ty dokážeš uskutečnit to, co chceš. Tobě patří čest a sláva. Amen.

Tento příspěvek napsal/a dne 03.10.2011 v rubrice Modlitba na tento týden.