Modlitba 39. týden 2013

DSC_4726Farář František Plecháček

Svatý Bože, náš nebeský Otče v Kristu Ježíši, chválíme tě za to, že nezůstáváš stát stranou, ale vstupuješ do našich životů svým slitováním. Prostřednictvím svého svatého Ducha vstupuješ přímo do našich srdcí a působíš; tiše, nenásilně, ale přesto mocně. Přicházíš, aby ses ujal toho, co je tvé. Ano, Pane, ty chceš, abychom ti patřili celí, abychom se k tobě znali slovem i skutkem nejen o nedělích, ale i ve dnech všedních, v každý čas. Při svém příchodu však narážíš na náš vzdor a nevděčnost. Nalézáš naše srdce rozechvělá obavami o budoucnost a v našich životech spoustu věcí, které tam podle tvé vůle nemají co dělat. Prosíme tě, smiluj se nad námi!

Buď i v těchto chvílích svým svatým Duchem s námi. Daruj nám ve svém slovu všechno, co na cestě víry nezbytně potřebujeme – novou radost a sílu i odvahu držet se tvé pravdy, i když to není snadné ani populární. Obnovuj naši důvěru všude tam, kde utrpěla šrámy v nezdarech, konfliktech a různých trápeních. Ať se pro lidi kolem nás stáváme stále důvěryhodnějšími svědky; ne množstvím slov, ale láskou. Amen.

Tento příspěvek napsal/a dne 24.09.2013 v rubrice Modlitba na tento týden.