Modlitba 39. týden 2011

připraveno péčí faráře Jiřího Doležala a kurátorky Hany Capouškové

Haleluja. Chval, duše má, Hospodina! Hospodin hladovým dává chléb. Hospodin osvobozuje vězně … sehnuté napřimuje … ochraňuje ty, kdo jsou bez domova … Hospodin bude kralovat věčně. Haleluja. Žalm 146 Hospodine, náš Bože a Otče! My to sice slyšíme a vyznáváme, že tvé je království, moc i sláva. Ale často – až příliš často – tváří v tvář silám, které dnes vládnou světem, se nám ztrácí jistota tvé vlády. V boji se zlem ustupujeme a rezignujeme. Zdá se nám dokonce, že už nemá cenu modlit se a přemáhat v dobrém zlé. Proto tě nyní, Bože, prosíme: pomoz nám vidět, co máme dnes jako křesťané činit, kde máme stát, co máme zastávat a čemu máme statečně odporovat, s čím smíme souhlasit a co máme i na veřejnosti energicky odmítat. Dnes se přimlouváme za všechny hladovějící – zvláště za děti v Somálsku. Prosíme za vězně a ty, kdo jsou bez domova. Je jich tolik, a my nevíme, jak jim pomoci! Pane, smiluj se a dávej nám ochotu a vynalézavost pomáhat, kde jen pomoci můžeme. Sami sebe, naše domovy, naše děti a jejich děti poroučíme, Bože, do tvé věrné péče. Modlíme se také za všechny opuštěné a osamocené. Ty jsi naše útočiště, ty se o nás postaráš. Hospodine, na světě se kácejí trůny a vlády, padají trhy a burzy. Ty však budeš kralovat věčně. Haleluja. Amen.

Tento příspěvek napsal/a dne 26.09.2011 v rubrice Modlitba na tento týden.