Modlitba 38. týden 2011

připraveno péčí faráře Jiřího Doležala a kurátorky Hany Capouškové

Zpívejte Hospodinu píseň novou, zpívej Hospodinu celá země! … Říkejte mezi národy: Hospodin kraluje! Pevně je založen svět, nic jím neotřese. Žalm 96; 1, 10 Milosrdný Bože, až po uši vězíme v království tohoto světa. Ono totiž není vždy nepříjemné, ale z každého světského potěšení se platí vysoká daň. A tak je velmi sporné, zda se vyplácí. Ty nás voláš a zveš a uvádíš do království nebeského. S ním však je potíž, že si je nemůžeme ohmatat, nýbrž v ně pouze věřit. A víra dá práci a je to pouštění chleba po vodě. Takže nám tato cesta příliš nevoní. Vyznáváme ti, Bože, svá pochybení, poklesky a hříchy, svou povrchnost a touhu po laciném a bezpracném štěstí a klidu. Vždy znovu se přesvědčujeme, že jde o mizernou iluzi, kterou rozmetá první životní šlamastika. Opravdu hodnotné a trvalé zaopatření podáváš jen ty a cesta k němu je úzká, mnohdy dlouhá. Cíl je ovšem povýtce požehnaný … Měj i nadále s námi strpení … Obracíme se k tobě, milosrdný Bože, Hospodine zástupů, náš nebeský Otče. Amen.

Z Evangelického kalendáře 2011 str. 136

Tento příspěvek napsal/a dne 19.09.2011 v rubrice Modlitba na tento týden.