Modlitba 37. týden 2011

připraveno péčí faráře Jiřího Doležala a kurátorky Hany Capouškové

Je tak dobré Bohu našemu pět žalmy. Rozkošná a líbezná je chvála. Hospodin uzdravuje ty, kdo jsou zkrušeni v srdci, jejich rány obvazuje. Pějte Hospodinu píseň díků. Žalm 147;1,3,7 Každý den – ať končí léto a začíná podzim – ať vládne ta či ona vláda – je dobré chválit tebe, Hospodine. Dej, abychom se uprostřed vší všednosti a rozmrzelosti každý den přesvědčovali, že to není přikázaná povinnost, ale že to je rozkošné a líbezné. Ty ovšem víš, že nemůžeme být spokojeni sami se sebou, že nás bolí srdce, když vidíme chatrnost církve a její bezmocnost uprostřed pohanského národa. Vděčně si připomínáme, že Ježíš uzdravuje každou nemoc v lidu (Mt 4,23). I nás uzdrav, Pane. Zmocni nás ke své službě a dopřej nám radovat se z nových – byť malých začátků. Přimlouváme se za ty, kdo nám zvěstují evangelium. Prosíme za bohoslovce a jejich učitele, za staršovstva a synodní radu. Vylej, Hospodine, potoky svého Ducha na veškerou vyprahlost (Iz 44,3) a budeme ti pět písně díků. Amen.

Tento příspěvek napsal/a dne 12.09.2011 v rubrice Modlitba na tento týden.