Modlitba 36. týden 2014

DSC_4717František Plecháček, farář

Chválíme tě, Hospodine, za to, že přicházíš a dáváš i zde mezi námi zvěstovat své odpuštění a smíření! Děkujeme, že i každý z nás smí slyšet tvé osvobodivé slovo: „Synu, dcero, jsou ti odpuštěny hříchy!“ Děkujeme za ujištění, že ať se nám v životě nezdařilo cokoliv, tvůj vztah k nám, vztah lásky, se nemění. Děkujeme, že u tebe můžeme hledat pomoc a útočiště i ve chvílích, kdy nás všichni ostatní odmítají.

Vyznáváme před tebou, že my sami nejednou neumíme pomoc nabídnout a poskytnout. Někdy nám prostě schází chuť naslouchat druhým lidem i ochota porozumět jejich trampotám. Schází nám odvaha zůstat blízko těm, kteří nás potřebují. Prosíme tě, odpusť nám.

Prosíme o tvého Ducha, aby přemohl skepsi i únavu a pomohl nám proniknout k samému srdci evangelia. Ať tvé slovo upevní naši víru, obživí naději, probudí soucit a povzbudí k milosrdenství. O to tě prosíme, náš nebeský Otče, ve jménu Ježíše Krista. Amen.

Tento příspěvek napsal/a dne 02.09.2014 v rubrice Modlitba na tento týden.