Modlitba 35. týden

Připraveno péčí faráře Jiřího Doležala a kurátorky Hany Capouškové

Na mysli nám tane tvé milosrdenství, Bože, zde, uprostřed tvého chrámu. Jak tvé jméno, Bože, tak i tvá chvála zní až do končin země. Ž 48; 10-11 Hospodine, uprostřed tvého chrámu jsi zjevoval své milosrdenství lidu izraelskému. My spatřujeme tvé milosrdenství v Pánu Ježíši Kristu. Nestačíme vnímat, nestačíme pamatovat, čím vším jsi nás v Něm obdařil. Jsme příliš soustředěni na sebe. Otevři nám oči i uši, abychom slyšeli, že tvoje chvála zní – že i dnes zní – až do končin země. Prosíme za ty od tebe nejvzdálenější. Modlíme se za ně, ale prosíme také , ukaž nám, co pro ně můžeme učinit. Přimlouváme se tento týden zvláště za všechny pokřtěné – za děti i dospělé, aby se ti žádný z nich neztratil, jsou přece tvým vlastnictvím! Prosíme za všechny děti, za jejich rodiče, učitele i vychovatele. Provázej je novým školním rokem. Je i nás všechny uč, že počátkem moudrosti je bázeň Hospodinova. – Kéž ti, Bože, lidé vzdají chválu. Kéž ti vzdají chválu všichni lidé. Nechť tě , Bože, respektují všechny dálavy země Ž (67;6,8). Amen.

Tento příspěvek napsal/a dne 29.08.2011 v rubrice Modlitba na tento týden.