Modlitba 35. týden 2013

IMG_0226Farář Daniel Ženatý

Pane Ježíši Kriste, prosíme za ty, kdo utíkají před druhými lidmi nebo před sebou samými. Oslovuj je, pomáhej jim, aby povstali a šli směrem k tobě, směrem k lásce a svobodě. Přicházej za námi za námi do naší nedokonalosti, rozviklanosti, do našich úzkostí. Děkujeme za to, že jsi spojil svůj věk plnosti s tímto nehotovým a hledajícím stvořením.

K tobě voláme – prosíme tě, vyslyš nás

Možná si představujeme tvou záchranu jinak, než v nazaretském tesaři. Dávej nám dar víry, abychom jej uviděli a za svého spasitele přijali. Dej, abychom poznali, že nás navštěvuješ v lidech, do nichž bychom to vůbec neřekli.

K tobě voláme – prosíme tě, vyslyš nás

Prosíme za pokoj a smíření na světě. Za právo a spravedlnost. Za úctu k věrnosti a pravdě. Prosíme za lidi v Sýrii, Egyptě, a v zemích, kde chybí svoboda a důstojnost k životu.

K tobě voláme – prosíme tě, vyslyš nás

Prosíme a přimlouváme se za nemocné, ponížené, zrazené. Dávej dostatek lidí ochotných a statečných, kteří jak andělé pomohou.

K tobě voláme – prosíme tě, vyslyš nás

Prosíme za žáky, studenty, učitele, za celý proces vzdělávání ať se týká vědomostí nebo zrání a dopívání. Dej jim dobrý čas, který bude k užitku, čas na který budou rádi vzpomínat.

K tobě voláme – prosíme tě, vyslyš nás

Prosíme za celý svět. Za lidi věřící či nevěřící, bílé nebo černé, prosíme všechny Pane vem do své milostivé a laskavé péče.

Spol. voláme Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi, chléb náš vezdejší dej nám dnes, a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé jest království i moc i sláva na věky Amen

Tento příspěvek napsal/a dne 26.08.2013 v rubrice Modlitba na tento týden.