Modlitba 35. týden 2012

vytvořeno péčí faráře Jiřího Doležala a kurátorky Hany Capouškové

alej2Je tak dobré Bohu našemu pět žalmy, rozkošná a líbezná je chvála. Hospodin uzdravuje ty, kdo jsou zkroušeni v srdci, jejich rány obvazuje. Pějte Hospodinu píseň díků, zpívejte Bohu našemu žalmy při citeře, Hospodin má zalíbení v těch, kdo se ho bojí, v těch, kteří čekají na milosrdenství jeho. Ž 147; 1,3,7,11

Znovu a znovu žasneme, Hospodine! Ty jsi Pán, před nímž je nicotná každá velikost a vznešenost světa! Přednostně se ujímáš těch, kdo ztroskotali a už nemohou dál. Jaké osvobození prožíváme, když ze všech starostí a strastí, ze všeho, co nás deptá a drtí, zapějeme žalmy a chvály tvého věčného milosrdenství. – Prosíme, za všechny, kdo pro nás skládají píseň novou. Odpusť nám, Bože, že příliš naříkáme a často jsme nespokojeni tam, kde se nám všechno nedaří tak, jak bychom si přáli, kde kolem sebe vidíme samé stíny a mnoho zmatku. Dnes tě prosíme zvláště za ty, kdo pracují v masmédiích, aby měli odvahu pravdivě informovat a podporovali dobro, které se nesměle krčí v koutku. – Přimlouváme se také za děti a studenty a ty, kdo je učí. Kdo však je bude vyučovat o Tom, v němž je cesta, pravda i život? Pane, smiluj se! Hospodine, navzdory všemu ti zpíváme píseň díků a čekáme na tvé milosrdenství. Amen.

Tento příspěvek napsal/a dne 30.08.2012 v rubrice Modlitba na tento týden.