Modlitba 34. týden 2013

IMG_0357Farář František Plecháček

Děkujeme ti, Hospodine, náš nebeský Otče v Kristu Ježíši, že s námi nenakládáš podle našich nepravostí, alepodle svého milosrdenství. Děkujeme ti za trpělivost, kterou máš s každým z nás, za slitování, v němž se k nám každého dne skláníš a znovu nás uzdravuješ svým odpuštěním. Tvoje láska nás shromažďuje v jeden lid a pozvedá naše hlasy a srdce k chvále tvého jména. Tvé odpuštění nám dává naději pro každý nový den, pro současnost i budoucnost, naději pro každého z nás i pro celé stvoření.

Pane, nepřinášíme ti jen chválu a dík, ale také svoje trápení, svá selhání a dluhy. Opět jsme se nejednou nechali přemoci sobectvím, strachem, hněvem a teď nás to tíží a bolí. Prosíme tě, smiluj se nad námi! Promluv i dnes povzbudivě a osvobodivě do našich životů. Buď nám přítomen svým svatým Duchem, abychom tvé slovo mohli přijmout jako zvěst, která se nás skutečně týká i živě dotýká. Dopřej nám z tvého slova nabrat povzbuzení a potěšení nejenom pro tento den, ale i pro dny budoucí. Pomáhej nám nést do světa zvěst o tvé lásce, která přemáhá odcizení, která má naději pro všechny. Amen.

Tento příspěvek napsal/a dne 19.08.2013 v rubrice Modlitba na tento týden.