Modlitba 33. týden

Připraveno péčí faráře Jiřího Doležala a kurátorky Hany Capouškové

Hospodin je slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný. Nenakládá s námi podle našich hříchů, neodplácíš nám dle našich nepravostí. Ž 103; 8,10Ty jsi k nám, Pane, shovívavý a nesmírně milosrdný. My však jsme netrpěliví. Zraňujeme své bližní a často si toho ani nejsme vědomi. Zůstáváme jim dlužni zájem, přátelskou účast, laskavé slovo. Teď to před tebou vyznáváme, je nám to líto a prosíme o odpuštění. Pomoz nám napravit, co se napravit dá. Dej, abychom měli jasno v tom, co jsi pro nás učinil, i v tom, co od nás očekáváš. Ukaž nám, kde nás dnes potřebuješ a co podle tvé vůle nemůže vykonat nikdo jiný než my. Pomoz nám, abychom byli pozorní a vnímaví tam, kde nás naši bližní potřebují. Prosíme za mladé lidi, kteří hledají cestu, kterou se mají vydat. Prosíme za staré, kteří se bojí stále větší bezmocnosti, a kteří hledají místo, kde by spočinuli , než odejdou. – Velebíme tě, Bože, ty nezamítáš naše modlitby, ani od nás nevzdaluješ svou lásku. (Ž 66,20). Amen.

Tento příspěvek napsal/a dne 15.08.2011 v rubrice Modlitba na tento týden.