Modlitba 33. týden 2013

IMG_0216Farář František Plecháček

Hospodine, náš milostivý nebeský Otče, děkujeme, že jsi nás provedl nocí do tohoto novéhodne. Děkujeme, že tady spolu smíme být, abychom tě chválili a připomínali si tvé dílo a radovali se, že jsi všechno to dobré vykonal i pro každého z nás. Děkujeme ti, že s k nám znáš nejenom v okamžicích světlých a radostných, ale i tehdy, kdy my už nejsme schopni se soustředit na nic jiného než na své problémy a trápení. Proto smíme i ve chvílích těžkých a bolestných vyhlížet tvé slitování.

Pane, kolem nás zní stále plno různých nabídek a hlasů, které se nám snaží vlichotit a získat naši důvěru. Mnozí se nám pokoušejí různými způsoby vnutit své recepty na štěstí. Jenže to, co ve skutečnosti nabízejí, není více svobody a štěstí, ale cesta do závislosti a otroctví. My se těm svůdným hlasům nedovedeme dostatečně bránit. Důsledkem pak je, že na tebe zapomínáme a soustřeďujeme se sami na sebe a našim bližním zůstáváme dlužni to, co jsi nám pro ně svěřil – Kristovo evangelium. Pane, smiluj se nad námi!

Prosíme tě o tvého svatého Ducha, abychom mohli mezi všemi ostatními bezpečně rozpoznávat a jasně slyšet tvůj hlas, tvé slovo milosti a naděje. Daruj nám odvahu přiznávat se k tobě před lidmi, odvahu vyznávat tě jako toho, který vysvobozuje z každé nesvobody, ze zajetí hříchu, strachu a zoufalství. Prosíme tě, vyslyš nás pro Ježíše Krista, tvého milého Syna, našeho Pána a Spasitele světa. Amen.

Tento příspěvek napsal/a dne 12.08.2013 v rubrice Modlitba na tento týden.