Modlitba 33. týden 2012

vytvořeno péčí faráře Jiřího Doležala a kurátorky Hany Capouškové

Hospodine, navštiv mě svou spásou, abych směl spatřit dobro tvých vyvolených, abych se radoval radostí národa tvého, abych společně s tvým dědictvím o tobě s chloubou mluvil. Zhřešili jsme už se svými otci, provinili jsme se, svévolně si vedli. Hospodine, zachraň nás, náš Bože, shromáždi nás z pronárodů. Ž 106; 5a, 6, 47

Hospodine, kdo je takový Bůh, jako jsi ty? My – tvůj lid – nemáme čím bychom se mohli chlubit. My, tví dnešní vyznavači, nejsme lepší než otcové naši. Neopouštěj nás, vždyť vidíš, že bez tebe bychom ani na chvilku neobstáli. V Ježíši Kristu je naše jediná záchrana a naděje! „Jak nesmírná je tvá dobrotivost, Hospodine!“ – Proto se odvažujeme přijít za tebou a předkládat ti své prosby a přímluvy: za všechny své milé, blízké i vzdálené. Prosíme za ty, kterým hrozí, že je zaslepí a omámí mamon. Prosíme za ty, kteří se bojí, že budou mít nedostatek. Přimlouváme se za ohrožená manželství; za ty, kdo ztratili domov a nemají se kam uchýlit. Přimlouváme se za malé sbory, které se strachují o svou budoucnost . – Pane, hleď, žeň je veliká, dělníků málo. Prosíme tě, vyšli dělníky na svou žeň. Tobě přece patří i ty dnešní zástupy, které bloudí a trpí, protože tě neznají. Požehnej misijní kázání evangelia. Amen

Tento příspěvek napsal/a dne 13.08.2012 v rubrice Modlitba na tento týden.