Modlitba 32. týden

Připraveno péčí faráře Jiřího Doležala a kurátorky Hany Capouškové

Když ve svém soužení volali k Hospodinu, vytrhl je z tísně. Ti ať vzdají Hospodinu chválu za milosrdenství a za divy, jež pro lidi koná. Ž 107; 6,8-9 Hospodine, náš Bože a Otče, se vším, co nás trápí, se soužením, kterého se sami nedovedeme zbavit a které trvá už dlouho, přicházíme nyní za tebou a prosíme: vytrhni nás z toho, nač naše síly nestačí. A pomáhej nám trpělivě snášet bolest, která nás nepřestává bolet. Nedopusť, abychom v trápení zahořkli. Posiluj nás svým slovem, abychom na tebe nepřestali očekávat, když soužení trvá dlouho. Vzdáváme ti chválu, Hospodine, za tvá milosrdenství. Mnoho, přemnoho je divů, které konáš pro lidi. – Přijmi nás, Bože, když tě tento týden prosíme za všechny, kdo jsou na dovolené, aby si odpočinuli a načerpali sílu a aby ani propršený den – nebo i týden – nepovažovali za ztracený čas. Chraň je na cestách. Prosíme i za ty, kdo si nedovedou odpočinout, aby poznali, že práce není všechno. – Zachraň svůj lid, Hospodine, a žehnej svému dědictví, buď mu pastýřem a nes jej na ramenou věčně! (Ž 28,9). Amen.

Tento příspěvek napsal/a dne 08.08.2011 v rubrice Modlitba na tento týden.