Modlitba 32. týden 2013

IMG_0361Farář Jiří Doležal, kurátorka Hana Capoušková

Jen zmlkni před Bohem, duše má, vždyť on mi naději vlévá. Jen on je má skála, má spása, můj nedobytný hrad, mnou nic neotřese. Má spása a sláva je v Bohu, on je má mocná skála, v Bohu mám útočiště. Lide, v každý čas v něho doufej, vylévej před ním své srdce! Bůh je naše útočiště. Ž 62; 6-9

Hospodine, souhlasíme s žalmistou: Ty jsi náš nedobytný hrad a naše útočiště. Ale v našem malém i velkém světě se šíří a převahu nabývá zlo. Naděje na změnu slábne. Sílí lhostejnost, nás křesťanů ubývá. Zmocňuje se nás pocit, že se nedá nic dělat. Modlíme se, ale ptáme se: kde je, Bože, náš Otče, tvé království, kde je tvá moc a sláva? Vychládá láska mnohých. Pane, slituj se. Dej, ať do všech temnot a zmatků našeho dnešního světa pronikne světlo tvé lásky. Pane Ježíši, ty jsi světlo světa. Na tvůj příchod očekáváme. My tě potřebujeme, velice tě potřebujeme. Přimlouvej se za nás, aby nezhynula naše víra. Povzbuzuj nás, abychom byli věrni v mále, abychom šířili důvěru, radost a naději a abychom se nepřestávali modlit v jistotě, že ty můžeš učinit nade vše víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit …Děkujeme, že před tebou smíme vylévat svá srdce. Tobě patří veškerá moc, ty jsi milosrdný nad všechno naše pomyšlení. Prosíme, vyslyš nás pro Ježíše Krista. Amen

Tento příspěvek napsal/a dne 05.08.2013 v rubrice Modlitba na tento týden.