Modlitba 32. týden 2012

vytvořeno péčí faráře Jiřího Doležala a kurátorky Hany Capouškové

PICT0718Plnit, Bože můj, tvou vůli je mým přáním, tvůj zákon mám ve svém nitru. Spravedlnost tvou jsem ve svém srdci neskryl, hovořil jsem o tvé pravdě, a o tvé spáse. Nezatajil jsem tvé milosrdenství a věrnost velikému shromáždění. Ty mě, Hospodine, neodepřeš svoje slitování. Kéž mě stále opatruje tvé milosrdenství a věrnost. Ž 40; 9,11-12

Hospodine, náš Bože, náš milý nebeský Otče! O tvém milosrdenství a o tvé pravdě nám vypravovali naši předkové. Jinak bychom bloudili bez známosti tvé pravdy a dnes bychom se k tobě ani nemodlili. Proto ti děkujeme za všechny, kteří nám o tobě vypravovali a prosíme tě, pomoz nám, abychom i my uměli předávat Kristovo evangelium svým potomkům. Ty víš, že se nám to nedaří, jak bychom si přáli. Ty nám však, Hospodine, neodpírej své slitování a požehnání. – Nyní tě prosíme: dej radost všem smutným. Povzbuď sklíčené. Ukaž cestu zmateným a bloudícím. Posilni unavené a dodej nové odhodlání všem, kdo trpí syndromem vyhořelosti. Nám všem pomoz, aby se mezi námi všechno dělo v lásce. Kéž nás stále opatruje tvé milosrdenství a tvá věrnost. – Spas lid svůj, ó Hospodine, a požehnej dědictví svému, veď je, nes je navěky. Amen.

Tento příspěvek napsal/a dne 06.08.2012 v rubrice Modlitba na tento týden.