Modlitba 31. týden 2012

vytvořeno péčí faráře Jiřího Doležala a kurátorky Hany Capouškové

detstviTvá svědectví, Hospodine, jsou divuplná, proto je má duše zachovává. Kam tvá slova proniknou, tam vzchází světlo. Ž 119,129n Kolikrát jsme se, Bože, přesvědčili, že není temnoty, do níž by tvé slovo neproniklo. Nikde ani světýlka naděje, neviděli jsme ani na krok, žádnou změnu jsme neočekávali, a pojednou, podivuhodné světlo! Nestačíme dostatečně vyvýšit  tvou moc a tvé milosrdenství. Hospodine. zachovávej nám světlo Kristova evangelia a vzbuzuj ty, kdo je budou umět zvěstovat všem, kdo tě hledají, i těm, kdo tě nehledají.. – Teď se, Bože, přimlouváme za děti, které mají prázdniny, i za ty, kdo jsou na dovolené. Modlíme se za ty, kdo jsou v těchto letních dnech nemocní, kdo se chystají na operaci, za ty, kdo se už přiblížili konci své životní cesty. Uprostřed všeho zmatku a všech nepořádků i úzkostí, vyhlížíme, Kriste, tvůj příchod. Přijď brzy, Pane Ježíši. Amen

Tento příspěvek napsal/a dne 30.07.2012 v rubrice Modlitba na tento týden.