Modlitba 31. týden 2011

připraveno péčí faráře Jiřího Doležala a kurátorky Hany Capouškové

Kéž je nám Bůh milostiv a dá nám požehnání, kéž nad námi rozjasní svou tvář. Ať je známa na zemi , Hospodine, tvá cesta, mezi všemi pronárody tvá spása. Ž 67,2-3  Bože, ty jsi neušetřil svého vlastního Syna , ale za nás za všechny jsi jej vydal. Nedokážeme ti za to dost poděkovat. Nyní však prosíme: pomoz nám, abychom nad sebou a nad všemi temnotami dnešního světa viděli tvou rozjasněnou tvář. I když nás leccos bolí a trápí, dej, abychom neztráceli jistotu, že jsi nám milostiv. Ty víš, co nás velice trápí: že o tobě a o tvé lásce mnozí nevědí, bez tebe strádají a marně hledají pomoc. A my jsme tak bezmocní! Máme „svítit jako hvězdy, které osvěcují svět“ (Fil 2,15), a zatím sami tápeme, naříkáme na poměry, ale pomoci neumíme. A ty, Bože, přece chceš, „aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu“ (1Tim 2,4). Pomoz nám, abychom všechny lidi kolem sebe – i ty nám nesympatické – viděli pohledem tvé lásky. Povzbuzuj nás, abychom se nestyděli za Kristovo evangelium, ale byli přesvědčeni, že v něm je i dnes pomoc a záchrana pro všechny. Prosíme tě, Pane: „Vyšli dělníky na svou žeň.“ (Mt 9,38) „Na tebe ostrovy očekávají“ (Iz 51, 2), „ty jsi naděje všech končin země i zámořských dálek“ (Ž 65,6). Nikdo není od tebe vzdálen a démony tak ovládán, aby i k němu nepronikla tvá spása. Neprodlévej, Bože, ale rozjasni nad námi i nad dnešním světem svou tvář. „Ty můžeš učinit nade všechno víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit“ (F 3,20). Amen.

Tento příspěvek napsal/a dne 31.07.2011 v rubrice Modlitba na tento týden.