Modlitba 30. týden 2012

DSC_7364vytvořeno péčí faráře Jiřího Doležala a kurátorky Hany Capouškové

Bloudili pouští … žíznili a hladověli, byli v duši skleslí. Když ve svém soužení volali k Hospodinu, vytrhl je z tísně. Ž 107, 4-6 Náš život se, Bože, nejednou podobá bloudění pouští. Ohrožují nás nebezpečí, na která nestačíme. Mnohé nesnáze si působíme sami svou pošetilostí a neposlušností. Přispěj nám k pomoci, když vyčerpáni upadáme do skleslosti. Vyznáváme také, že se neradi vzdáváme svého času a pohodlí, když nás potřebují naši bližní. Ani na modlitby nemáme čas, a zapomínáme se přimlouvat za ty, kdo jsou v nouzi. Nyní tě, Bože, prosíme za náš sbor, za naše faráře a presbytery, přimlouváme se za všechny, kdo se od tebe vzdalují. Je čas, Hospodine, slituj se nad svým chřadnoucím Sionem, nastala ta chvíle ( Ž 102,14). Amen

Tento příspěvek napsal/a dne 23.07.2012 v rubrice Modlitba na tento týden.