Modlitba 3. týden 2014

bohoslužby a kafe 15.4.2012 043Farář Jiří Doležal

Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci … Hospodin dal poznat svoji spásu, zjevil před očima národů svoji spravedlnost, na své milosrdenství  se rozpomenul, na svou věrnost, domu Izraele. Spatřily všechny dálavy země spásu Boha našeho. Ž 98; 1a,2-3

Bože, náš Otče! Voláme k tobě, protože ty jsi zavolal nás. Děkujeme ti, že nedovoluješ, abychom upadli do jámy lhostejnosti, malomyslnosti

a beznaděje. My bychom do ní už dávno upadli, kdybys nás ty nepozdvihoval. Dík za všechny, kdo při nás stojí, nás provázejí a podporují; dík za všechny, kteří se za nás přimlouvají. Věříme, Bože, že ty si poradíš se vším, co je nad naše síly; že si poradíš i se všemi temnostmi a chaosem dnešního světa. Odpusť nám všechnu naši nespokojenost a nevděčnost. Naplň nás novou nadějí. Pomoz nám radovat se i z malých nových začátků.

Přimlouváme se za všechny kazatele a kazatelky; také za bohoslovce a jejich učitele. Pane, ty ses slitoval, když viděls zástupy bloudící jako ovce bez pastýře. Slituj se i nad dnešními zástupy. Zmocni a vyšli ty, kteří dokážou zvěstovat tvé evangelium dnešním lidem. Ty přece jsi i dnes světlo světa, ty chceš, aby i dnes všichni lidé byli zachráněni a poznali tvou pravdu. Tvá milost, Pane Ježíši, buď se všemi (Zj 22,11). Amen

Tento příspěvek napsal/a dne 13.01.2014 v rubrice Modlitba na tento týden.