Modlitba 3. týden 2013

DSC_5160Hospodine, náš Bože, náš dobrotivý nebeský Otče v Kristu Ježíši, s vděčností se ohlížíme za uplynulým týdnem a za vším dobrým, co jsme v něm směli prožít. Děkujeme ti, že pro tvé milosrdenství můžeme s nadějí pohlížet i do dnů budoucích. Děkujeme ti za všechny důvody k radosti, které nám dáváš, a především za ten největší – za tvého Syna Ježíše Krista.

Náš Pane, vyznáváme, že v našich životech vedle chvil veselých přicházejí také okamžiky smutku, chvíle selhání, konfliktů, trapasů, různých bolestí, kdy nám dochází nejenom radost, ale nejednou také zdraví, síla a odvaha jít dál. Ty sám víš nejlépe, co všechno se nám nedaří a na co nestačíme, čím vším býváme ve svých životech tísněni a ohrožováni. Děkujeme ti, že ani na to těžké, ani na své viny nejsme sami. Smíme slyšet tvé slovo: „Neboj, vždyť já jsem s tebou!“ A tak tě prosíme: Pane, zůstávej s námi!

Svým dobrým slovem a svým Duchem svatým posiluj naši důvěru v tebe. Chraň nás a drž nás, když se nám pod náporem něčeho zlého podlamují kolena. Obnovuj v nás svou radost, když se nám ztrácí v různých trampotách všedních dní. Otvírej naše oči, abychom na svých cestách dovedli zahlédnout a přijmout ty, kteří nás potřebují. Prosíme tě, vyslyš nás – pro Ježíše Krista, jemuž s tebou i s Duchem svatým patří všechna čest a sláva, moc i vláda na nebi i na zemi, nyní i navěky! Amen.

Tento příspěvek napsal/a dne 14.01.2013 v rubrice Modlitba na tento týden.