Modlitba 3. týden 2012

vytvořeno péčí faráře Jiřího Doležala a kurátorky Hany Capouškové

Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno. Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc. Jeho tvář hledejte ustavičně. Ž 105; 1,4 Chválíme tě, Hospodine, náš Bože a Otče. V úžase stojíme před tajemstvím tvého díla. Nedal ses odradit žádným naším nezájmem ani odporem a vydal ses za námi. A jak jsme my naložili s Tím, kterého jsi poslal k naší záchraně! Neměli jsme pro něj místa. Jak veliká je tvá láska, Bože! I nás trpělivě snášíš, ačkoli nejsme lepší než naši otcové. Pošetile si myslíme, že ti stačí ta troška naší zbožnosti, když s tebou počítáme až tam, kde jsme v koncích s naším uměním. Ty si však přeješ, abychom tě hledali, abychom se na tebe spoléhali a tvou vůlí se řídili ustavičně. Smiluj se nad námi a odpusť nám. Prosíme tě za všechny křesťany v našem národě. Jak málo jsme mu světlem! Odstraň , Bože, všechnu naši prázdnou zvykovost a polovičatost. Ukaž nám, co podle tvé vůle máme jako křesťané v našem národě činit v tomto roce, abychom nevyvolávali pohoršení, ale sloužili mnohým k poznání tvé pravdy. Věříme, že se tvá moc prosadí v naší bezmocnosti. Amen

Tento příspěvek napsal/a dne 16.01.2012 v rubrice Modlitba na tento týden.