Modlitba 29. týden 2011

připraveno péčí faráře Jiřího Doležala a kurátorky Hany Capouškové

Pokorní budou jíst dosyta, budou chválit Hospodina ti, kdo se na jeho vůli dotazují. Vaše srdce bude žít navždy. Ž 22,27  Chválíme tě, Bože, že jsi svého tichého a pokorného Služebníka, lidmi zavrženého a ukřižovaného Ježíše vzkřísil a učinil jej Pánem nad všemi pány. Pane Ježíši Kriste, ty jsi chléb života. Děkujeme ti, že nás svým slovem a u svého stolu sytíš tak, že nemáme nedostatek. Prosíme za všechny, kteří už nemají sílu, aby se vzepřeli zlému, abys je posílil. Prosíme za všechny unavené a zklamané, kteří si neví rady, aby se začali ptát po tvé vůli a drželi se tvých zaslíbení. Budiž nám světlem ve všech temnotách dnešního světa. Pomoz, abychom aspoň trochu dokázali pomáhat těm, kterým pomoci můžeme. Tebou, Pane, syceni, smíme navzdory všem svým nedostatkům a nemocem už nyní žít život věčný. Vděčným srdcem tě za to oslavujeme. Amen.

Tento příspěvek napsal/a dne 18.07.2011 v rubrice Modlitba na tento týden.