Modlitba 28. týden 2013

IMG_0028Farář František Plecháček

Bože, náš Spasiteli, děkujeme za svobodu víry, kterou nám v Kristu dáváš a kterou také chráníš vůči všemu, co se zas a znovu snažísvobodu omezovat a brát. Děkujeme za naději, v jejímž světle můžeme nově vidět nejenom sebe a společenství církve, ale také svět kolem nás. Děkujeme za utišení, které působíš v našich životech po chvílích zmatků a nejistoty a strachu, za pokoj, který můžeme ve tvé přítomnosti zakoušet, a také ho s tvou pomocí šířit dál.

Pane Ježíši Kriste, nechceme před tebou skrývat, že v našich srdcích nejednou získává převahu strach nad odvahou a dosebezahleděnost nad láskou. Někdy se tolik soustředíme na své problémy, že ani nepoznáme, když se k nám blížíš s pomocí. Pane, smiluj se nad námi!

Prosíme, daruj nám svého Ducha, ať nepřeslechneme potěšení evangelia ani výzvu k následování. Zbav nás obav a pochybností, abychom se uměli spolehnout na tvoji pomoc i ve chvílích, kdy ztrácíme pevnou půdu pod nohama. Daruj nám odvahu nést poselství o tvé moci a lásce lidem zklamaným a vyčerpaným, všem, kteří nevědí, jak dál. Amen.

Tento příspěvek napsal/a dne 08.07.2013 v rubrice Modlitba na tento týden.