Modlitba 28. týden 2011

připraveno péčí faráře Jiřího Doležala a kurátorky Hany Capouškové

Hospodin je slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný. Dal poznat své cesty Mojžíšovi, synům Izraele, svoje skutky. Zjednává právo všem utlačeným. Ž 103; 8,7,6  Za všechno, co pro nás Mojžíš zapsal, za všechny příběhy synů izraelských ti, Hospodine, děkujeme. Všechny nám vypravují o tom, že jsi Bůh nejvýš milosrdný. Dej i nám stále nově a čerstvě poznávat, že ti není lhostejné žádné naše trápení, a že jsi dobrotivý i k nevděčným zlým (L 6,35). Pomoz nám, abychom i my byli milosrdní, abychom žádného neodsuzovali, ale raději odpouštěli. Prosíme za ty, kdo pěstují a drží hněv; za ty, které ovládá závist. Přimlouváme se za manželství ohrožená krizí. Prosíme za rodiče, kteří si nerozumí se svými dětmi; za staré lidi, kteří se bojí opuštěnosti a umírání. Zjednej , Bože, i dnes právo všem utlačeným. Je jich na světě tolik, co nemají práci, střechu nad hlavou a obživu pro své rodiny. Díky za všechny, kteří jim obětavě pomáhají. Ujišťuj je, že jejich práce není marná a požehnej jejich službu. Amen.

Tento příspěvek napsal/a dne 11.07.2011 v rubrice Modlitba na tento týden.